Кінолітопис 1896-1939 рр.

Пропоноване видання є анотованим каталогом кінодокументів від 1896 р. по вересень 1939 р., що зберігаються в Центральному державному аудіовізуальному та електронному архіві, і містить інформацію про склад і зміст кінодокументів, в яких відтворено події суспільно-політичного, соціально-економічного і культурного життя України.

Кінолітопис 1896-1939 (.pdf, 2 MB)

Кінолітопис 1939-1945 рр.

Пропонований увазі читача анотований каталог є путівником по масиву кінодокументів Центрального державного аудіовізуального та електронного архіву періоду Другої світової війни. Представлені кінодокументи, в тому числі й ті, що перебували на секретному зберіганні, репрезентують величезний масив інформації по багатьох аспектах вітчизняної історії згаданої доби. 

Кінолітопис 1939-1945 (.pdf, 6 MB)

Кінолітопис 1945-1955 рр.

У цьому Анотованому каталозі подається інформація про всі
кінодокументи, що зберігаються у Центральному державному аудіовізуальному та електронному архіві виробництва з червня 1945 по 1955 рік. У кінодокументах широко предсттавлена діяльність відомих державних і політичних діячів, діячів науки, культури і мистецтва, новаторів промислового і сільськогосподарського виробництва. 

Кінолітопис 1945-1955 (.pdf, 1 MB)

У цьому анотованому каталозі подається інформація про всі кінодокументи, що зберігаються в Центральному державному аудіовізуальному та електронному архіві виробництва 1956-1965 років. У кінодокументах в образній формі відображено розвиток народного господарства, науки і культури України в період десталінізації та хрущовської “відлиги”, започатковані ХХ з’їздом КПРС. 

Кінолітопис 1956-1965 (.pdf, 6 MB)

Кінолітопис 1966-1975 рр.

Пропонований увазі читача анотований каталог є путівником по масиву кінодокументів Центрального державного аудіовізуального та електронного архіву виробництва 1966−1975 років. У кінодокументах відображено розвиток народного господарства, науки і культури України доби Л. І. Брежнєва.

Кінолітопис 1966-1975 (.pdf, 2 MB)

Кінолітопис 1976-1985 рр.

Пропонований увазі читача анотований каталог є путівником по масиву кінодокументів Центрального державного аудіовізуального та електронного архіву виробництва 1976−1985 років. У кінодокументах відображено розвиток народного господарства, науки і культури України «періоду застою». 

Кінолітопис 1976-1985 (.pdf, 43 MB)

Пропонований увазі читача анотований каталог є путівником по масиву кінодокументів
Центрального державного аудіовізуального та електронного архіву виробництва 1986−1995 років.
Розраховано на науковців, кінодокументалістів, усіх, хто цікавиться вітчизняною
документальною спадщиною.  

Кінолітопис 1986-1995 (.pdf, 4,72 MB)

Каталог фотопозитивів, повернених та переданих Федеральним архівом Німеччини

До каталогу внесено 4018 анотацій до фотодокументів, переданих Федеральним архівом Німеччини у 1997 та 2008 роках. У переважній більшості – це копії фотодокументів, що зберігалися в архіві до початку німецько-радянської війни, які відображають політичне, соціально-культурне і економічне життя України. Окрему групу становлять фотодокументи німецьких фотографів, зроблені у 1942-1943 рр. у м. Києві, м. Мінську (БРСР) та м. Смоленську (РРФСР). 

Каталог (.pdf, 11 MB)

Перелік кінодокументів  із фонду В.Авраменка

Важливою складовою кінодокументального комплексу Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного є кінодокументи з фонду українського хореографа і кінопродюсера В. Авраменка, який жив і працював в еміграції у 1921–1981 рр. До архіву кінодокументи надійшли в середині 1990-х рр. з Iнституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології iм. М. Т. Рильського НАН України. 

Перелік кінодокментів (.pdf, 6 MB)

Професія, яка тебе обирає. Ювілейний збірник на пошану Гордія Пшеничного (1914-1994)

Збірник (.pdf, 3 MB)

Перейти до вмісту