Положення про Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів >>>

Історія Центрального державного аудіовізуального та електронного архіву бере свій початок із 1932 р., коли було засновано Всеукраїнський центральний фотокіноархів у м. Києві.

Архів розташовувався у приміщенні 26-го корпусу Києво-Печерської лаври (Музейне містечко). У 1941 р. з початком німецько-радянської війни діяльність архіву була призупинена, а документальний комплекс установи у процесі евакуації зазнав переміщення і розпорошення. 1 грудня 1943 р. архів відновив свою діяльність як Центральний державний архів фонофотокінодокументів УРСР, а його директором було призначено Г. Пшеничного. Разом із іншими архівними установами архів розташовувався у будівлі по вул. Володимирській, 22-а.

У 1953 р. архів перейменовано на Центральний державний архів кінофотофонодокументів УРСР (ЦДАКФФД УРСР). У 1975 р. архів переїхав на вул. Солом’янську, 24, де розміщується й сьогодні.

З 1992 р. архів перейменований у Центральний державний кінофотофоноархів України (ЦДКФФА України), а з грудня 1998 р. установі присвоєно ім’я багаторічного директора Гордія Семеновича Пшеничного.

З метою вирішення завдань постійного зберігання документів в електронній формі, зокрема електронних документів, електронних інформаційних ресурсів та надання доступу до інформації цих документів у 2007 році було створено Центральний державний електронний архів України (ЦДЕА України).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня 2022 року № 732 «Про оптимізацію системи центральних державних архівів» у результаті злиття Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного та Центрального державного електронного архіву України створено Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів, що визначений їхнім правонаступником. 24 жовтня 2022 р. установа зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Архів знаходиться у підпорядкуванні Державної архівної служби України. Пріоритетними завданнями, що стоять перед Центральним державним аудіовізуальним та електронним архівом, є забезпечення формування Національного архівного фонду, комплектування архіву профільними документами, їх облік, зберігання та використання відомостей, що в них зафіксовано; надання методичної допомоги державним архівним установам, архівним підрозділам юридичних осіб, фізичним особам – власникам архівних документів щодо роботи з аудіовізуальними та електронними документами; забезпечення інтелектуального доступу громадян до інформації архівних документів і довідкового апарату до них; ведення наукової та методичної роботи у сфері архівної справи та ін.

Перейти до вмісту